hậu vệ brazil

download MySQL Shell 8.0.33

MySQL Shell

 8.0.33

Download MySQL Shell - Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

Nguyễn Cảnh Nam  cập nhật: 20/04/2023

MySQL Shell là trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL có thể xử lý và thực thi mã bằng SQL, Python và JavaScript, được sử dụng để thực hiện các truy vấn và chạy các nhiệm vụ quản trị và bảo trì cơ sở dữ liệu. Bạn có thể kết nối MySQL Shell với một cá thể máy chủ thông qua thiết bị đầu cuối.


MySQL Shell được sử dụng cho việc quản trị dữ liệu MySQL cung cấp một thiết bị đầu cuối có thể chạy mã được viết bằng SQL, Python hoặc Javascript, được sử dụng cho các nhiệm vụ quản trị, truy vấn và bảo trì cơ sở dữ liệu MySQL. Khi MySQL Shell được kết nối với một cá thể máy chủ thông qua thiết bị đầu cuối thông tin kết nối sẽ được hiển thị trên màn hình nếu lệnh "status" được sử dụng.

mysql shell

Download MySQL Shell, Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL Shell sẽ cho bạn biết kết quả chạy và xử lý các câu lệnh mà bạn chạy trong thiết bị đầu cuối. Phần mềm còn giúp chạy mã từ một nguồn nhất định, nó thực hiện việc thực thi hàng loạt tệp script, bên cạnh đó download MySQL Shell có thể được cấu hình để tiết lộ cảnh báo mã sau mỗi câu lệnh, nếu cần.

Các tính năng chính của MySQL Shell:

- Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

- Kết nối máy chủ qua thiết bị đầu cuối

- Chạy mã được viết bằng SQL, Python hoặc Javascript

- Chạy mã từ một nguồn nhất định


Liên kết tải về - [76.8 MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm MySQL Shell được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mysql shell là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


hậu vệ brazil Sơ đồ trang web

1234